Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2008

10 bài võ quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Links download 10 bài võ quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (bản đẹp):


1. Bát quái côn :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/bat%20quai%20con(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/bat%20quai%20con.DAT

2. Độc lư thương :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/doc%20lu%20thuong%20(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/doc%20lu%20thuong.DAT

3. Hùng kê quyền :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/hung%20ke%20quyen%20(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/hung%20ke%20quyen.DAT

4. Huỳnh long độc kiếm :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/huynh%20long%20doc%20kiem(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/huynh%20long%20doc%20kiem.DAT

5. Lão hổ thượng sơn :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/lao%20ho%20thuong%20son%20(%20nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/lao%20ho%20thuong%20son.DAT

6. Lão mai quyền :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/lao%20mai%20(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/lao%20mai.DAT

7. Ngọc trản quyền :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/ngoc%20tran%20quyen(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/ngoc%20tran%20quyen.DAT

8. Siêu xung thiên :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/sieu%20xung%20thien%20(%20nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/sieu%20xung%20thien.DAT

9. Thái sơn côn :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/thai%20son%20con%20(%20nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/thai%20son%20con.DAT

10. Tứ linh đao :

http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/tu%20linh%20dao(nhanh).DAT
http://vocotruyen.jweb20.com/10baiquydinh/tu%20linh%20dao.DAT

---------------------------------
http://vocotruyen.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=99

Không có nhận xét nào: