Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008

Đệ nhất roi Hồ Ngạch và hai lần đánh cướp Dư Đành.

Không có nhận xét nào: