Thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2008

Đệ nhất roi Hồ Ngạch và hai lần đánh cướp Dư Đành.

Không có nhận xét nào: